Napisz do nas – Ułańska – Regeneracja Miejskie SPA – Poznań

Napisz do nas – Ułańska

w zakresie podanym w formularzu kontaktowym w celu kontaktu i uzyskania odpowiedzi firmie P.U. Regeneracja S.C. oraz jej franczyzobiorcom, a także obsługującej zapytanie oraz firmie prowww.pl z siedzibą przy ul. Ignacego Paderewskiego 159 w Grudziądzu, na której serwerze znajduje się strona. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych, o celu przetwarzania moich danych osobowych, a także o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania. Oświadczam, że podanie moich danych osobowych nastąpiło dobrowolnie, ale jest konieczne do przetworzenia wiadomości. Administratorem Państwa danych osobowych jest P.U. Regeneracja S.C. os. Stefana Batorego 80/1L 60-687 Poznań.
0