Polityka prywatności – Regeneracja Miejskie SPA – Poznań

Polityka prywatności

Operatorem strony internetowej REGENERACJA miejskie spa jest NEROLI Agnieszka Zwierzchowska ul. Dolna Wilda 87 61-501 Poznań, NIP 7871980169, REGON 301231583 (dalej: NEROLI)

NEROLI zapewnia ochronę prywatności użytkowników korzystających ze strony internetowej w możliwie najwyższym zakresie.

Korzystanie ze strony internetowej REGENERACJA miejskie spa jest dobrowolne.

Korzystanie ze strony internetowej REGENERACJA miejskie spa może wiązać się z zapisywaniem przez Spółkę danych statystycznych dotyczących ruchu na stronie w sposób, który uniemożliwia identyfikację indywidualnego użytkownika. Dane zapisywane są w minimalnym zakresie. Korzystanie ze strony internetowej nie wymaga podania imienia, nazwiska lub innych danych identyfikujących, z zastrzeżeniem danych niezbędnych do realizacji zamówień w ramach sklepu internetowego.

Bez wyraźnej zgody użytkownika NEROLI nie przetwarza danych osobowych użytkownika, a przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zgodny ze standardami ochrony danych osobowych zgodnymi z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych zawarte są w Regulaminie.

NEROLI może wykorzystać zapisane dane w celach statystycznych i w celu personalizowania treści wyświetlanych dla danego Użytkownika. NEROLI może zapisać anonimizowane informacje o sprzęcie technicznym wykorzystywanym do przeglądania strony internetowej, a także informacje o awariach podczas wyświetlania i korzystania ze strony internetowej. Dane mogą być przekazywane osobom trzecim w sposób całkowicie zanonimizowany. NEROLI może zapisywać informacje o awariach i błędach w czasie korzystania ze strony internetowej, informacje o lokalizacji Użytkownika w sposób uniemożliwiający zidentyfikowanie danych osobowych Użytkownika. Dane są pozyskiwane z plików tekstowych zapisywanych na sprzęcie Użytkownika w czasie korzystania ze strony internetowej.

0